Често задвани въпроси

Какво прави консултантът по детски сън?

Мога да Ви помогна по всички въпроси, касаещи съня на бебето и детето – трудно заспиване, често будене, хаотичен режим, будене с плач, кратки дремки, твърде ранно събуждане, способност за заспиване само по един начин и т.н. Използвам организационни и поведенчески методи, които да осигурят на детето Ви възможно най-добрия и отпочиващ сън. Ще анализирам сегашната ситуация и ще предложа план, по който да действате, за да се наспива цялото семейство.

Ами ако има медицински проблеми?

В случай че има нещо, което Ви тревожи, или в хода на работата ни преценя, че има индикации за здравословни проблеми при детето, ще Ви насоча към лекар. Не съм медицинско лице и не предоставям медицински съвети.

На каква възраст трябва да бъде детето?

Работя с деца от раждането до 3-годишна възраст. Макар че за новородените е твърде рано да бъдат приучавани на самостоятелно заспиване, има много неща, които могат да се направят в организацията на съня, така че да поставим основите за възможно най-добрия сън.

Ще оставям ли детето да плаче само́?

Не! Не работя с т. нар. “cry it out” метод. Детето Ви в нито един момент няма да бъде оставено да плаче само́. Макар при промяната на навиците често да има протест, методите, които използвам, са с максимална подкрепа от страна на родителите и с минимален стрес за детето.

Трябва ли задължително да приуча детето на самостоятелно заспиване?

Единствената причина да го направите е ако искате да го направите! Способността за самостоятелно заспиване има много добър ефект върху съня на детето, но понякога известно подобрение може да се постигне и без него. Заедно с Вас ще обсъдим всички инструменти, с които разполагаме, и ще изберем тези, които са подходящи за Вашето семейство. Няма нищо задължително и няма да правите нищо, което не искате.

Работата по съня ще попречи ли на кърменето?

Кърменето е незаменимо за здравето на детето и връзката му с майката. Затова то е приоритет и аз не препоръчвам действия, които биха го компрометирали. Винаги работя за запазване на кърменето и ако има въпроси, които са извън моята компетентност, насочвам майките към консултант по кърмене. Всъщност подобряването на съня на майката често е причината тя да запази кърменето по-дълго!

Работата по съня ще попречи ли на връзката ми с детето?

Сигурната връзка на родителя с детето е ключова за работата по съня и аз не препоръчвам действия, които биха я компрометирали. Заедно ще изберем методи, при които детето ще получава цялата подкрепа, която му е необходима.

Колко време трае работата по съня?

Тъй като използвам индивидуален подход към всяко семейство, времетраенето варира. Според характера на детето, постоянството на родителите и избраните методи, ефектът може да бъде забелязан след период от 2-3 дни до няколко седмици.

Гарантирате ли резултат?

Освен от професионализма на консултанта, резултатите от работата по съня зависят и от последователността на родителите и темперамента на детето. Вие сте ключът към съня на детето, защото Вие ще извършвате всички действия, препоръчани от консултанта по сън. Постоянството и търпението Ви са задължителен елемент от успеха. Затова се въоръжете с тях, а аз ще бъда до Вас на всяка крачка.

Онлайн ли работите, или на живо?

Работя изцяло онлайн. В тези динамични времена това е както за защита на моето семейство, така и за да предпазя здравето на клиентите си.

Какво още трябва да знам, преди да се обърна към консултант по сън?

Ще бъде необходимо известно време да следите отблизо режима на детето си и да го записвате точно в дневник, който ще Ви предоставя. Необходимо е също в близките седмици след началото на работата ни да не предстоят промени – премествания, почивки и т.н., защото те ще попречат на оптималната работа с детето.